Sněhové zábrany

Hlavním účelem sněhových zábran je zajistit, aby se sníh rovnoměrně držel na co největší ploše a postupně odtával a nezatěžoval tak okapový systém či neohrožoval provoz pod okrajem střechy.

V případě špatně navrženého systému sněhových zábran dochází k riziku úrazu osob a poškození majetku. Nejčastěji se projevuje zatékáním do objektu.

Svěřte návrh systému sněhových zábran do rukou odborníkům. Podcenění takového systému může mít nezvratné následky.

Hliníkové sněhové zábrany - falcovaná krytina.pdf (1,03Mb)