logo Rheinzink Rheinzink letování

RHEINZINK®    Lesklý "Předzvětralý"

Informace pro zpracování  a letování

Při práci s "předzvětralým" Rheinzinkem platí všeobecné směrnice firmy Rheinzink pro zpracování, jiná opatření nejsou nutná. Tento materiál je 100% recyklovatelný. Je označen doplňujícím písmenem "P" a na přání je dodáván s ochrannou folií.

Desetiletími osvědčená technika měkkého pájení ( letování ) zůstává (setrvává ). Použitím nově vyvinuté letovací vody "ZD - pro" , je docílená spolehlivá kvalita pájeného spoje.

Letovací voda "ZD - pro" je určena k letování Rheinzinku s povrchovou úpravou v kvalitě " předzvětralý" a "lesklý"

Technika pájení - letování.

RHEINZINKPřed začátkem práce je nutné očistit oblast letovaného spoje od nečistot. Letovací kladívko ( špička ) by mělo být o hmotnosti minimálně 400 gramů, aby byla dosažena a udržena optimální pájecí teplota během letování. Jako letovací voda  se hodí  ZD - pro, nově vyvinutá firmou   FELDER  . Letovací voda "ZD - pro", je nanášena obvyklým štětečkem na tři strany požadovaného spoje. Rychlost pájení musí být přizpůsobena teplotě pajecího kladívka ( špičky ) a působení letovací vody. Teplota kladívka je velice důležitá a musí být vyzkoušena pomocí salmiakového kamene. Je-li horké kladívko položené na salmiak, vzniká jen lehce slabý kouř, kladívko má optimální teplotu asi 270 - 280°C. Teplota 300°C nesmí být překročena. U materiálů o síle nad 0,80 mm , jsou plochy spoje, jako obvykle, nejdříve pocínovány. Překrytí plechů je jako dosud 10 - 15 mm, mezera spoje by měla vykazovat asi 0,5 mm. Dbáme-li těchto pokynů je úspěch při letování materiálů Rheinzink zaručen, Je dosažen plně proletovaný, trvalý, pevný a těsný spoj.