Image

VMZINC

 

Seznamte se s naším materiálem prostřednictvím nĕkterých základních údajů.
VMZINC®: Osvědčená a vysoce kvalitní slitina

Vysoce kvalitní slitina

 VMZINC® je válcovaný zinek, který ve slitině s mědí a titanem získává mechanické a fyzikální vlastnosti optimální pro použití ve stavebnictví (střechy a fasády, klempířské prvky, okapové systémy), především mechanickou pevnost a tvarovou stabilitu.

VMZINC® se skládá z vysoce kvalitního zinku Z1 (zinek o čistotě 99,995 %) podle definice normy EN 1179 s přídavkem titanu a mědi:

- titan: min. 0,06 - max. 0,20%

- měď: min. 0,08 - max. 1,00 %
Přidání mědi umožňuje zvýšit pevnost v tahu, přidání titanu tvarovou stabilitu.

Prověřená životnost

Při výchozí tloušťce 0,7 mm a korozi postupující průměrnou rychlostí 1 µm/rok lze říci, že životnost válcovaného titanzinku přesahuje 100 let. Životnost materiálu ovšem samozřejmě značně závisí na okolním prostředí. Ve venkovských lokalitách vydrží titanzinková střecha 90 až 100 let. V přímořských oblastech na pobřeží mezi 40 až 70 lety. A konečně v silně průmyslových zónách zhruba 50 let. Ovšem omezování množství škodlivých emisí vyplývající ze stále přísnější legislativy v celé řadě evropských zemích (týká se především oxidu siřičitéhoSO2) umožnilo a ještě umožní značně snížit existující rozdíly v životnosti titanzinku ve venkovských a průmyslových lokalitách

Ochranná vrstva patiny

Odolnost zinku vůči korozi není třeba dokazovat - mnohé střechy v Evropě byly renovovány až po celém století věrné služby. Důvody jsou dnes všeobecně známy. Působením základních složek atmosféry (kyslík, oxid uhličitý a voda) na kovový povrch titanzinku dochází k chemické reakci, která dává vzniknout tenké pasivované vrstvě, známější pod označením patina. Vytvořená patina brání dalším kontaktům materiálu s atmosférou a udržuje tak míru jeho koroze a splavování materiálu na nízké úrovni.

Patina: ochrana ve dvou krocích

Světle šedá patina se vytváří od šesti měsíců do dvou let v závislosti na klimatických podmínkách, místě a agresivitě atmosférických vlivů.

Vzniká ve dvou krocích:

- první, velmi silná vrstva, která je v přímém kontaktu s titanzinkem, je nerozpustná ve vodě a tvoří ji velmi husté krystalky zásaditého uhličitanu zinečnatého. Tato první vrstva chrání materiál a zabraňuje jeho konktaku s kyslíkem.
- druhá vrstva proměnlivé tloušťky, méně adhesivní a velice porézní, která je tvořena oxidem či hydroxidem zinku. I když není tak silná, má své opodstatnění, protože její složky umožňují neutralizovat kyselost dešťů a splašků, které po titanzinku stékají.

Titanzinek se používá především na :

  • Střechy a lemování ( kompletní odvodnění střechy )
  • Obložení fasád
  • Střešní vikýře
  • Lemování komínů a oken
  • Výrobu parapetů

Nabízíme kvalitní válcovaný zinek